Nauczanie zdalne w szkole prywatnej

Nauczanie zdalne

29-03-22

Jak monitorować postępy uczniów podczas nauczania zdalnego?

Przede wszystkim należy zdecydować, jakiego rodzaju oceny będziemy stosować. Tradycyjne metody oceniania, takie jak oceny, testy czy eseje, nie mają sensu, gdy pracuje się zdalnie. W ocenie zdalnej często chodzi o to, by uczeń prowadził rejestr swoich postępów i własnego rozwoju osobistego.

Można to zrobić za pomocą cyfrowego portfolio, które pozwala uczniowi na tworzenie zapisów swojej pracy, wspomaganych przez takie narzędzia, jak udostępnianie plików i oprogramowanie do robienia notatek.

Jak wspierać uczniów w nauce zdalnej?

Uczniowie zdalni często czują się odizolowani i osamotnieni, zwłaszcza że nie są otoczeni innymi uczniami. W takiej sytuacji ważne jest, by stworzyć poczucie wspólnoty i więzi z uczniami. Można to osiągnąć za pomocą wirtualnych grup studyjnych, które umożliwiają studentom spotykanie się z innymi osobami uczącymi się na podobnych kursach i wymianę doświadczeń.

nauczanie zdalne

Jak motywować uczniów do nauki zdalnej?

Pracując z uczniami, którzy nie są w klasie, łatwo jest odczuwać brak motywacji - zwłaszcza gdy nie ma możliwości nagradzania ich za dobrą pracę, np. ocenami! Uczniowie zdalni często nie mają motywacji do ciężkiej pracy - ale to nie znaczy, że nie są zdolni. Ważne jest, by znaleźć sposoby motywowania uczniów do dalszej pracy i jak największej wydajności.

Jak efektywnie nauczać zdalnie?

Efektywne nauczanie zdalne polega przede wszystkim na wyznaczaniu uczniom jasnych celów i pomaganiu im w monitorowaniu postępów w ich realizacji. W nauczaniu online i w domu mniej chodzi o nauczanie faktów i liczb, a bardziej o nauczanie umiejętności, takich jak krytyczne myślenie i korzystanie z narzędzi cyfrowych, takich jak wideokonferencje i klasy internetowe.

Autor ZSKrzemien

Ostatnie posty