Regulamin korzystania ze szkolnej biblioteki i czytelni

biblioteka szkolna
 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej wchodząc do biblioteki muszą mieć przy sobie legitymacje szkolne.
 2. Ze wszystkimi materiałami bibliotecznymi, w tym książkami, czasopismami, filmami i nagraniami audio, należy obchodzić się ostrożnie.
 3. W bibliotece nie wolno spożywać żywności i napojów.
 4. W bibliotece nie wolno prowadzić rozmów, używać telefonów komórkowych i innych zachowań zakłócających spokój.
 5. Komputery w bibliotece mogą być używane tylko do celów badawczych i edukacyjnych związanych ze szkołą.
 6. Wszystkie materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki w takim samym stanie, w jakim zostały wypożyczone.
 7. Wszystkie materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki do dnia zwrotu lub przed nim.
 8. Materiały biblioteczne nie mogą być zwracane przez inne osoby niż te, które je wypożyczyły.
 9. Jedna osoba może wypożyczyć jednocześnie tylko dwa materiały biblioteczne.
 10. Wszystkie materiały biblioteczne bez ich wypożyczenia mogę być wykorzystywane tylko w obrębie biblioteki (zakaz wynoszenia materiałów do klas bez wypożyczenia).
 11. Materiałów bibliotecznych nie wolno pozostawiać bez opieki w żadnym momencie.
 12. Wszyscy korzystający z biblioteki muszą przestrzegać zasad i regulaminów ustalonych przez pracowników biblioteki.
 13. Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do sprzątania po sobie i pozostawienia biblioteki w stanie uporządkowanym.
 14. Wszystkie materiały biblioteczne należy odkładać na właściwe miejsce.
 15. Nikomu nie wolno przeszkadzać pracownikom biblioteki w wykonywaniu ich obowiązków.
 16. Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do zachowania szacunku i uprzejmości wobec innych użytkowników biblioteki i pracowników biblioteki.