Co to jest Rada Samorządu Uczniowskiego?

Wybor samorzadu szkolnego

27-04-22

Jak zgłosić kandydaturę na przedstawiciela samorządu szkolnego?

Pierwszym krokiem do nominowania kandydata jest wzięcie udziału w spotkaniu Rady Samorządu Szkolnego i wyrażenie zainteresowania nominowaniem kandydata. Spotkania Rady odbywają się co dwa tygodnie w semestrze jesiennym i wiosennym.

Kiedy już zostaniesz członkiem Rady, możesz rozpocząć proces nominowania kandydata. Możesz to zrobić, wypełniając Formularz Nominacyjny, który jest zamieszczony na stronie internetowej samorządu szkolnego. W formularzu należy podać informacje o kandydacie, w tym imię i nazwisko oraz stopień naukowy, a także klub lub organizację, którą kandydat reprezentuje. Można również załączyć list polecający od kandydata. Formularz zawiera również informacje o Tobie, osobie, która nominuje kandydata.

Kto może kandydować na przedstawiciela samorządu szkolnego?

Każdy student studiów licencjackich lub magisterskich może kandydować na przedstawiciela Samorządu Szkolnego. Podczas nominowania kandydata, kandydat musi być powiązany z uznanym przez uczelnię klubem lub organizacją. Jeśli kandydat nie należy jeszcze do klubu lub organizacji, musi otrzymać nominację od tego klubu lub organizacji.

Jak przebiegają wybory samorządu szkolnego?

Aby zostać wybranym do Samorządku Szkolnego, kandydat musi otrzymać określoną liczbę głosów od członków samorządu Szkolnego. Wyniki wyborów są ustalane za pomocą internetowego systemu głosowania w określonym czasie, zaplanowanym na ostatni tydzień każdego semestru jesiennego i wiosennego. System głosowania online umożliwia członkom Rady Samorządu Szkolnego oddawanie głosów na kandydatów, na których są uprawnieni do głosowania.

Jeśli jesteś członkiem Rady i chcesz zagłosować na kandydata, musisz zalogować się do systemu głosowania, podając swój identyfikator i hasło NU. Po zalogowaniu się zobaczysz listę kandydatów ubiegających się o urząd. Przy każdym nazwisku kandydata można wybrać przycisk "głosuj na tak" lub "głosuj na nie". Po wybraniu przycisku "głosuj na tak" zobaczysz pole, w którym należy wpisać, dlaczego głosowałeś na danego kandydata.

Autor ZSKrzemien

Ostatnie posty