Co powiedzieć na spotkaniu rodziców?

Spotkanie rodzicow

17-04-22

Możesz porozmawiać o relacjach między rodzicami a radą szkoły. Możesz opowiedzieć o tym, w jaki sposób chcesz się zaangażować w życie społeczności szkolnej lub w jaki sposób chcesz jej pomóc.

Możesz opowiedzieć o wyzwaniach, przed którymi obecnie stoisz jako przedstawiciel rodziców lub członek rady szkoły. Możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami lub radami dla rodziców. Być może zechcesz opowiedzieć bardziej ogólnie o relacjach między rodzicami a radą szkoły.

Możesz podzielić się tym, w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w życie społeczności szkolnej lub przynieść jej korzyści. Możesz opowiedzieć o wyzwaniach, przed którymi obecnie stoisz jako przedstawiciel rodziców lub członek rady szkoły. Możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami lub radami dla rodziców.

Jak zachować się na spotkaniu rodziców?

Kilka podstawowych zasad zachowania dla dyrektora szkoły uczestniczącego w zebraniu z rodzicami:

  • Na początku spotkania należy się przedstawić i opowiedzieć trochę o swoim pochodzeniu.
  • Po zakończeniu zebrania podziękuj organizatorom za zorganizowanie spotkania i zaoferuj swoją pomoc.
  • Postaraj się nie zdominować dyskusji.
  • Unikaj wdawania się w kłótnie. Bądź otwarty.
  • Bądź przyjazny i przystępny.

Jak często odbywają się spotkania rodziców?

Zebrania rodziców odbywają się raz na miesiąc lub dwa miesiące. Częstotliwość zebrań rodziców zależy od liczby spraw do omówienia i rozwiązania między rodzicami, nauczycielami i członkami rady pedagogicznej.

Upewnij się, że uczestniczysz w zebraniu rodziców przynajmniej raz. Możesz brać aktywny udział w zebraniu i dzielić się swoimi poglądami. Pomoże to wzmocnić partnerstwo między radą rodziców a radą pedagogiczną.

Autor ZSKrzemien

Ostatnie posty