Przedszkole - mgr Anna Flis

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek        

Środa   

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

08:40 - 09:25

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

09:35 - 10:20

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

10:30 - 11:15

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

11:30 - 12:15

zaj

zaj

 zaj

zaj

 zaj

12:30 - 13:15

 zaj

zaj

 zaj/log  zaj  zaj
Przedszkole - mgr Maria Siemczyk

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek        

Środa   

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

rel

zaj

zaj

zaj

rel

08:40 - 09:25

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

09:35 - 10:20

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

10:30 - 11:15

zaj

zaj

zaj

zaj

zaj

11:30 - 12:15

zaj

zaj

 zaj

zaj

 zaj

12:30 - 13:15

rew

rew

 ang ang  zaj
13:20-14:05   log     log
 
Klasa pierwsza - mgr Maria Wiśniewska

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

zaj

23

z/D

23

ang

23

zaj

23

zaj

23

08:40 - 09:25

zaj

23

zaj

23

zaj

23

zaj

23

zaj

23

09:35 - 10:20

zaj

23

zaj

23

zaj

23

zaj

23

zaj

23

10:30 - 11:15

inf

27

zaj

23

zaj

23

zaj

23

rel

23

11:30 - 12:15

rel

23

zaj

23

ang

 23

12:30 - 13:15

z/D

23

Klasa druga - mgr Bogumiłą Małek

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

zaj

29

inf

27

zaj

29

zaj

29

zaj

29

08:40 - 09:25

zaj

29

zaj

29

zaj

29

zaj

29

zaj

29

09:35 - 10:20

zaj

29

zaj

29

zaj

29

zaj

29

zaj

29

10:30 - 11:15

zaj

29

zaj

29

zaj

29

zaj

29

rel

29

11:30 - 12:15

rel

29

ang

29

ang

29

Klasa trzecia - lic. Teresa Rząd

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

zaj

31

zaj

31

zaj

31

zaj/

rew

31

zaj

31

08:40 - 09:25

zaj

31

zaj

31

zaj

31

zaj

31

zaj

31

09:35 - 10:20

zaj

31

zaj

31

zaj

31

zaj

31

zaj

31

10:30 - 11:15

zaj

31

inf

27

zaj

31

zaj

31

ang

31

11:30 - 12:15

rew

31

ang

31

rew

31

rew

31

rel

31

12:30 - 13:15

rel

31

log

Klasa czwarta - mgr Ireneusz Daniłowicz

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

przyr

8

plast

8

wf

sm

wf

sd

ang

11

08:40 - 09:25

inf

27

rel

27

pol

22

ang

11

pol

22

09:35 - 10:20

wf

sd

przyr

8

mat

28

pol

22

rel

32

10:30 - 11:15

pol

22

pol

22

ang

św

his

32

tech

27

11:30 - 12:15

mat

28

mat

29

niem

8

mat

28

muz

28

12:30 - 13:15

ZzW

28

       

niem

8

wf

sd

13:20 - 14:05

kor

         

wdż*

     

14:10 - 14:55

                   

Klasa piąta - mgr Barbara Łupina

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

pol

22

pol

22

wf

sd

plast

32

wf

sd

08:40 - 09:25

geo

8

ZzW   

32

ang

32

pol

22

rel

32

09:35 - 10:20

rel

32

his

32

niem

32

his

32

mat

28

10:30 - 11:15

mat

11

wf

sd

pol

32

biol

11

pol

22

11:30 - 12:15

wf

sd

muz

32

mat

11

niem

32

tech

32

12:30 - 13:15

inf

27

mat

28

km/zk

11

ang

32

ang

32

13:20 - 14:05

sks

 

zkor

32

rew

22

wdż*

11

rew

22

14:10 - 14:55

                   

Klasa szósta a - mgr Małgorzata Kedrak

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

ang

32

muz

32

biol

11

pol

22

wdż*

32

08:40 - 09:25

pol

22

pol

22

wf

sd

his

32

mat

11

09:35 - 10:20

inf

27

wf

sd

ang

8

ZzW

11

wf

sd

10:30 - 11:15

rel

32

mat

11

mat

11

niem

sw

his

32

11:30 - 12:15

mat

32

geo

11

pol

22

plast

11

rel

sw

12:30 - 13:15

wf

sd

tech

11

   

ang

28

pol

22

13:20 - 14:05

   

kmat

11

       

niem

22

14:10 - 14:55

                   

Klasa szósta b - mgr Agnieszka Dudzic

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

wf

sd

wf

sd

plast

8

   

wdż*

8

08:40 - 09:25

rel

32

biol

11

ang

8

tech

8

his

8

09:35 - 10:20

pol

22

pol

22

mat

11

niem

8

rel

8

10:30 - 11:15

geo

8

his

32

muz

8

pol

8

mat

28

11:30 - 12:15

inf

27

mat

8

wf

sd

wf

sd

pol

22

12:30 - 13:15

mat

11

ang

8

pol

sd

ZzW

11

niem

28

13:20 - 14:05

           

ang

11

   

14:10 - 14:55

                   

Klasa siódma - mgr Stanisława Latos

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

inf2

27

chem

28

fiz

28

ang

8

pol

22

08:40 - 09:25

biol

11

geo

8

rel

11

wf

sd

wf

sd

09:35 - 10:20

fiz

28

rel

11

wf

sd

chem

28

his

11

10:30 - 11:15

mat

28

mat

28

mat

28

mat

28

niem

11

11:30 - 12:15

pol

22

wf

sd

pol

32

his

8

biol

11

12:30 - 13:15

ang

8

pol

22

geo

8

pol

22

ang

8

13:20 - 14:05

plast

8

inf1

27

ang

32

niem

8

ZzW

32

14:10 - 14:55

wdż*

32

   

muz

32

       

Klasa ósma - mgr Magdalena Kras

Czas trwania lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:45 - 08:30

fiz

28

wos

11

ang

32

chem

28

mat

28

08:40 - 09:25

mat

28

mat

28

mat

28

mat

28

rel

28

09:35 - 10:20

pol

11

chem

28

ZzW

27

wf

sd

pol

22

10:30 - 11:15

wf

sd

rel

8

pol

22

pol

22

wf

sd

11:30 - 12:15

edb

11

pol

22

fiz

28

pol

22

niem

32z

12:30 - 13:15

wos

32

wf

sd

niem

32

his

32z

biol

11

13:20 - 14:05

his

32

SKS

sd

geo

8

ang

32

ang

11

14:10 - 14:55

wdż*

 32

kinf

27

   

kang

32

inf

27

* - zajęcia odbywają się co dwa tygodnie naprzemiennie w obu klasach

Legenda

    Ch-chór        
  log-   zaj. logopedyczne        
  kor- zaj. korekcyjne      
  ZzW-zaj.z wychowawcą    
  dw-zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
  P-zaj. w przedszkolu    

 PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRACY

OPIEKUNOWIE

Sala

PONIEDZIAŁEK

7.30-8.30

11.15-12.15

12.15-13.15

13.15-14.15

14.15-15.30

Anna Dyjach

Justyna Jargiło

 Justyna Jargiło

Anna Dyjach

Anna Dyjach

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica 

świetlica

WTOREK

11.15-12.15

12.15-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

Anna Dyjach

Justyna Jargiło

Anna Dyjach

Justyna Jagiło

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica

ŚRODA

11.15-12.30

12.15-13.30

13.30-14.15

14.15-15.30

Justyna Jargiło

Anna Dyjach

Justyna Jargiło

Anna Dyjach

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica

CZWARTEK

7.30-8.30

11.00-12.15

12.15-13.45

12.15-13.30

13.30- 14.30

14.30- 15.30

Justyna Jargiło

Justyna Jargiło

Justyna Jargiło

Anna Dyjach

Anna Dyjach

Anna Dyjach

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica

PIĄTEK

 7.45-8.30

11.15-12.15

12.15-13.15

13.15- 14.15

14.15-15.30

Anna Dyjach

Anna Dyjach

Anna Dyjach

Anna Dyjach

Anna Dyjach

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica

świetlica

 BIBLIOTEKA - mgr Stanisława Latos

Poniedziałek           - 8.30-13.15 

Wtorek                    - 8.30-11.45

Środa                      - 8.30-13.30

Czwartek                 - 8.30-11.30

Piątek                      - 9.20-13.20

mgr Agnieszka Dudzic  - Pedagog 

Poniedziałek: 9.30 - 12.30
Wtorek:          9.30 - 12.30
                     14.00 - 15.00
Środa:          8.30 - 10.30
Czwartek:    9.30 - 10.30
                   11.30 - 12.30

mgr Danuta Turkowska: - Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Poniedziałek:  11.30-13.30
Wtorek:    -      11.30-13.30
Środa: -           14.00-16.00
Czwartek:  -    15.00-17.00
Piątek:       -     9.00-11.00

mgr Justyna Jargiło - Zajęcia logopedyczne
Poniedziałek : -   13:15 – 14:15  kl.5
Wtorek :          -  13:30-14:30 przedszkole gr. starsza
Środa:            - 9:40 - 10:40 
                       - 12:30-13:30  - przedszkole
Piątek:             - 12:15-13:15 kl III
                       - 13:15- 14:15 przedszkole gr. starsza

mgr Anna Dyjach

Poniedziałek- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. III - 11.15-12.15

                   Zajęcia rewalidacyjne - Przedszkole 12.15-13.15

Wtorek -        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I - 7.45-8.30

                  Zajęcia rewalidacyjne -Przedszkole – 12.30-13.30

Środa           Zajęcia rewalidacyjne kl. III -11.15-12.15

Czwartek      Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. III -7.40-8.40

                  Zajęcia rewalidacyjne kl. III - 11.15-12.15

Plan nauczycieli

plan 10

 

logo 100lecie

Kalendarz

Październik 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 245

W tygodniu 880

Wszystkie 375862

 


Copyright© Zespół Szkół w Krzemieniu